Nowy jednotor w Łodzi

Rozmowy na temat łódzkiej komunikacji.
Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Nowy jednotor w Łodzi

Postautor: STUDI » czw 12:25, 16 paź 2014

Rusza przetarg na projekt przebudowy ulicy Alksandrowskiej od ulicy Szczecińskiej do granicy miasta.

SIWZ: http://zdit.uml.lodz.pl/files/tender/1364/SIWZ%20.pdf
DZ.3321.129.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytyczne do projektowania
Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę: ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Szczecińskiej do granicy miasta długość ok. 2, 4 km

Wytyczne dla projektu
Podstawowe założenia do projektowania są następujące:

a) Jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu w śladzie istniejącej. Jednocześnie Zamawiający
dopuszcza zmianę istniejącej geometrii celem poprawy bezpieczeństwa ruchu;

b) Obustronne chodniki i droga rowerowa;

c) Budowa pojedynczego toru tramwajowego i przebudowa pętli
przy ul. Chochoła i ul. Szczecińskiej;

d) Projektant winien dokonać oceny stanu technicznego istniejącego budynku podstacji trakcyjnej „Szczecińska” pod względem możliwości ewentualnego zaadoptowania tego obiektu do nowych urządzeń. W przypadku braku takiej liwości należy przewidzieć wybudowanie nowego budynku podstacji trakcyjnej.

e) W ramach dokumentacji należy uwzględnić rozwiązania projektowe ujęte w opracowaniu GDDKIA dla przebiegu S14. (dokumentacja w trakcie opracowania)


Wymagania dla przystanków tramwajowych:

a) długość prostej krawędzi użytkowej (bez ramp) przystanku pojedynczego powinna być nie mniejsza niż 32 m;

b) przystanki zlo kalizowane przy torowisku wydzielonym z jezdni należy wyposażyć w perony o wzniosie krawędzi użytkowej powyżej główki szyny wynoszącym 0,25 m;

c) odległość pomiędzy osią toru a krawędzią użytkową przystanku powinna wynosić 1,25 m przy torze prostym;

d) górna powierzchnia krawędzi użytkowej powinna być wykonana z materiału uszorstkowionego, utrudniającego poślizg obuwia;

e) na przystankach należy przewidzieć wiaty nie mniejsze niż trzyprzęsłowe o architekturze, kolorystyce i wymiarach uzgodnionych z zamawiającym; wiata powinna posiadać ławkę na całej długości konstrukcji, z wyjątkiem przęsła na gablotę z rozkładami; nie dopuszcza się stosowania gablot reklamowych w ściance bocznej od strony nadjeżdżającego pojazdu; kosz na śmieci wolnostojący lub na indywidualnym słupku; wiata w odstępie około 6-7 m od czoła krawędzi peronowej ze znakiem mocowanym do okapu;

f) przystanki należy zlokalizować: na pętli Chochoła (osobne dla wysiadających i wsiadających), przy skrzyżowaniu z ul. Lechicką (w obu kierunkach), po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Szczecińską (w obu kierunkach, wspólne dla tramwajów korzystających z pętli Szczecińska i Chochoła).

g) pętlę tramwajową Chochoła przystosować do awaryjnego ruchu autobusowego z wykorzystaniem wspólnej nawierzchni drogowo-torowej i peronów tramwajowo-autobusowych;

h) w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie pętli Szczecińska i Chochoła przewidzieć stanowiska do parkowania rowerów; ponadto przy pętli Chochoła przewidzieć stanowiska parkingowe dla podróżnych przesiadających się w systemie P&R, w miarę dostępnego miejsca;

i) na pętli Szczecińska zlokalizować kontenerowy budynek zaplecza socjalnego dla prowadzących pojazdy transportu zbiorowego, z WC, przyłączem elektroenergetycznym i wodno-kanalizacyjnym; architekturę i kolorystykę uzgodnić z zamawiającym i BAM;

j) na pętli Chochoła zaprojektować poza peronami płytę do ustawienia przenośnej kabiny WC.


Wymagania dla przystanków autobusowych:

a) długość prostej krawędzi użytkowej (bez ramp) przystanku pojedynczego powinna być nie mniejsza niż 20 m;

b) krawędź użytkowa przystanku powinna posiadać wyprofilowanie na koła autobusu, umożliwiające dojazd pojazdu i jego przyległe oraz równoległe ustawienie względem tej krawędzi, a także zapobiegające bocznemu niszczeniu opon;

c) wznios krawędzi użytkowej przystanku powinien wynosić 0,20 m powyżej powierzchni zatrzymania autobusu na przystankach bez zatok; na przystankach z zatokami zalecane jest obniżenie tej wartości;

d) górna powierzchnia krawędzi użytkowej powinna być wykonana z materiału uszorstkowionego, utrudniającego poślizg obuwia;

e) na przystankach należy przewidzieć wiaty nie mniejsze niż trzyprzęsłowe o architekturze, kolorystyce i wymiarach uzgodnionych z zamawiającym; wiata powinna posiadać ławkę na całej długości konstrukcji, z wyjątkiem przęsła na gablotę z rozkładami; nie dopuszcza się stosowania gablot reklamowych w ściance bocznej od strony nadjeżdżającego pojazdu; kosz na śmieci wolnostojący lub na indywidualnym słupku; wiata w odstępie około 6-7 m od czoła krawędzi peronowej ze znakiem mocowanym do okapu;

f) przystanki na odcinku wzdłuż linii tramwajowej należy zlokalizować na jezdni, bez zatok, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków tramwajowych i przejść dla pieszych do nich prowadzących; zaleca się zastosowanie dwukrawędziowych peronów tramwajowo-autobusowych dla autobusów jadących w kierunku wschodnim; peron na odcinku użytkowanym przez tramwaj należy wyposażyć w wygrodzenie od strony jezdni, zaś na odcinku użytkowanym przez autobus – w wygrodzenie od strony torowiska;

g) dopuszcza się „esowanie” (odgięcie) jezd ni w celu poszerzenia platform przystankowych po stronie torowiska, np. w przypadku braku wystarczającej przestrzeni na ustawienie wiat;

h) pozostałe przystanki zaprojektować w lokalizacjach zbliżonych do obecnych; dopuszcza się stosowanie zatok, jeżeli szero kość pasa drogowego na to pozwala (szerokość potrzebnej przestrzeni należy podporządkować priorytetowi lokalizacji wiaty, z uwagi na umiejscowienie przystanków na odcinku peryferyjnym, gdzie brak jest możliwości zapewnienia osobom oczekującym innego schronienia przed zjawiskami atmosferycznymi);

i) nawierzchnie jezdni w miejscach zatrzymania autobusu należy zaprojektować z betonu; nie dopuszcza się stosowania kostki lub innych elementów drobnowymiarowych ze względu na zjawisko klawiszowania i koleinowania;

j) w przypadku zastosowania wspólnych krawędzi peronowych dla tramwaju i autobusu, należy przyjąć wznios tej krawędzi i wykonanie z elementów profilowanych jak dla przystanków autobusowych.


Sygnalizacja świetlna (fragment)
Sygnalizacje świetlne mają być zaprojektowane do pracy w trybie acyklicznym z akomodacją wszystkich uczestników ruchu i włączone do istniejącego systemu sterowania ruchem obecnie eksploatowanego na terenie miasta. Nowe sygnalizacje zaprojektować na skrzyżowaniu z ulicą Zimna Woda oraz Romanowską.
Przewidzieć remont / przebudowę istniejących sygnalizacji tj. z ulicą Szczecińską oraz Chochoła. Dokonać odpowiednich modernizacji przedmiotowych sygnalizacji zgodnie z wytycznymi oraz włączyć do istniejącego Systemu Sterowania Ruchem.


Wymagania ogólne dla torowisk:

1) Do projektowania toro wiska przyjąć poniższe parametry:
1. rozstaw toru 1000 mm
2. rodzaj stosowanych szyn: tramwajowa rowkowa Ri60N (na przejazdach, w ciągach pieszych i jezdnych, na pętlach, w obrębie rozjazdów i krzyżownic), kolejowa S49 (w pozostałych miejscach).

Zapewniona ciągłość szyn przez spawanie termitowe,

2) Torowisko tramwajowe powinno być wykonane w technologii zapewniającej maksymalne wytłumienie wibracji, drgań i hałasu (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie), odwodnienie torów oraz zapewniającej elektryczna izolację.

3) Zastosować technologię torowiska przewidującą zapewnienie ochrony przed wibracjami, hałasem pochodzącym od przejazdu tramwajów, a także minimalizację prądów błądzących spowodowanych upływnością torowiska Proponowane rozwiązania konstrukcyjne to:
1. Torowisko wydzielone w zależności od lokalizacji (obszaru Miasta) wykonane jako tor na podkładach żelbetowych z zasypką tłuczniową do główki szyny bądź w technologii ekologicznej tzw. „torowisko zielone” z elastycznym mocowaniem szyn posadowio nych na podbudowie betonowej zbrojonej o nawierzchni trawiastej odseparowanej od szyn,
2. Torowisko wbudowane w jezdnię, na przejazdach drogowych i na pasach tramwajowo-autobusowych z zastosowaniem mat wibroizolacyjnych, na podbudowie betonowej,
3. Torowisko na obiektach inżynierskich projektowane indywidualnie z zachowaniem warunków maksymalnego bezpieczeństwa

Tor prosty na torowisku należy wykonać z szyn Ri60N o minimalnej długości 3m. Torowisko na odcinku od ul. Szczecińskiej do pętli Chochoła zaprojektować jako jednotorowe, z zastosowaniem na pętli Chochoła dwóch torów postojowo-przejazdowych z peronami.
Odcinek jednotorowy powinien zaczynać się w odstępie od skrzyżowania z ul. Szczecińską umożliwiającym minięcie się tramwajów o długości 32 m pomiędzy zachodnim przejściem dla pieszych na tym skrzyżowaniu a ukresem przy rozjeździe rozpoczynającym odcinek jednotorowy. Należy przewidzieć również odstęp pomiędzy czołem tramwaju i sygnalizatorem, zapewniający widoczność wyświetlanych sygnałów zarówno podczas dojazdu do skrzyżowania, jak i podczas oczekiwania wagonu przed skrzyżowaniem.
W międzytorzu przy rozjazdach toru pojedynczego na tor podwójny zastosować słupki okresowe.


Nie znalazłem w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia informacji o przebudowy samej pętli Szczecińska. Czyli albo ZDiT ma gotowy projekt, albo to będzie oddzielna procedura przetargowa.
Ostatnio zmieniony ndz 07:28, 07 lut 2106 przez STUDI, łącznie zmieniany 2 razy.
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

Jordi
Gaduła
Posty: 1285
Rejestracja: pt 00:41, 15 cze 2012

Postautor: Jordi » czw 12:45, 16 paź 2014

Akurat w tym wypadku jednotor to całkiem dobre rozwiązanie. Puszczą tam co drugą "8", albo "2" i będzie akurat, bo częściej tam tramwaj naprawdę nie jest potrzebny (podobnie jak "12" na Stokach - spokojnie co 20 minut by starczyło). No i pomyśleli, żeby z Chochoła zrobić pętlę A+T, co też się ceni. W końcu w razie jakichś awarii Zetka będzie miała gdzie zawracać.
Ostatnio zmieniony ndz 07:28, 07 lut 2106 przez Jordi, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » czw 12:50, 16 paź 2014

Jordi pisze:Akurat w tym wypadku jednotor to całkiem dobre rozwiązanie. Puszczą tam co drugą "8", albo "2" i będzie akurat, bo częściej tam tramwaj naprawdę nie jest potrzebny (podobnie jak "12" na Stokach - spokojnie co 20 minut by starczyło).


W zasadzie wystarczy tylko jedna linia z taktem 20/30 minut - tak jak na Stokach czy Warszawskiej ( czyli tez i Łagiewnickiej po kretyńskiej decyzji rezygnacji z pętli PAT przy Inflanckiej)
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

px33
Weteran
Posty: 5086
Rejestracja: śr 19:20, 07 mar 2007

Postautor: px33 » czw 15:53, 16 paź 2014

Na tym odcinku jednotor nie będzie nic blokował, nawet przy obecnej częstotliwości, z kolei na Szczecińskiej może zabraknąć miejsca, dwa tory dla trzech (2,5) linii to dla MPK duże wyzwanie

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » czw 17:03, 16 paź 2014

px33 pisze:z kolei na Szczecińskiej może zabraknąć miejsca, dwa tory dla trzech (2,5) linii to dla MPK duże wyzwanie


To 5-kę skrócą do Żabieńca, jak kiedyś. W końcu i tak aby dojechać do wiekszości osiedla Teofilów trzeba się przesiąść na autobusy 78 i 96.

Ponadto obecnie jest tak w szycie 12 i 20 minut a za rok może być jeszcze mniej kursów. Tendencja jest jednoznaczna.
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

hax
Bywalec
Posty: 196
Rejestracja: sob 15:55, 06 sie 2011
Lokalizacja: Łódź-Stare Polesie

Postautor: hax » czw 17:43, 16 paź 2014

Swoją drogą były kiedyś plany przebudowy krańcówki przy Szczecińskiej i dobudowania trzeciego toru - miejsce na to jest. Tylko pewnie to kolejny dobry pomysł, który leży poniżej dna szuflady i nigdy nie ujrzy światła dziennego.
Podpis.

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » czw 17:58, 16 paź 2014

hax pisze:Swoją drogą były kiedyś plany przebudowy krańcówki przy Szczecińskiej i dobudowania trzeciego toru - miejsce na to jest. Tylko pewnie to kolejny dobry pomysł, który leży poniżej dna szuflady i nigdy nie ujrzy światła dziennego.


Leża pod dnem szuflady bo przebudowa samej pętli tramwajowej nie niesie nic dla samochodów. Tu przebudowa zatłoczonej i dziurawej drogi. Tramwaj to tylko nieznaczący dodatek do ważnej inwestycji.
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

Graficzny
Sympatyk forum
Posty: 717
Rejestracja: czw 10:57, 13 cze 2013

Postautor: Graficzny » pt 00:23, 17 paź 2014

5 na Chochoła była by idealna.

kuba_bed
Gaduła
Posty: 1471
Rejestracja: sob 11:34, 21 sie 2010
Lokalizacja: Rzgów

Postautor: kuba_bed » pt 09:16, 17 paź 2014

hax pisze:Swoją drogą były kiedyś plany przebudowy krańcówki przy Szczecińskiej i dobudowania trzeciego toru - miejsce na to jest. Tylko pewnie to kolejny dobry pomysł, który leży poniżej dna szuflady i nigdy nie ujrzy światła dziennego.


Planowana jest przebudowa pętli Szczecińska, ale z tego co pamiętam w przetargu nie napisali co konkretnie chcą na niej zrobić...

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » pt 09:27, 17 paź 2014

kuba_bed pisze: Planowana jest przebudowa pętli Szczecińska, ale z tego co pamiętam w przetargu nie napisali co konkretnie chcą na niej zrobić...


Bo ten przetarg nie obejmuje przebudowy pętli. Jedynie postawienie budynków zaplecza socjalnego oraz modernizacje podstacji.
Dodatkowo jest sugestia o przeniesieniu przytanków na jedną strone ul. Szczecińskiej.
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

kuba_bed
Gaduła
Posty: 1471
Rejestracja: sob 11:34, 21 sie 2010
Lokalizacja: Rzgów

Postautor: kuba_bed » ndz 02:08, 19 paź 2014

b) Wytyczne dla projektu
c) Budowa pojedynczego toru tramwajowego i przebudowa pętli przy ul. Chochoła
i ul. Szczecińskiej;

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » pn 10:18, 20 paź 2014

kuba_bed pisze: c) Budowa pojedynczego toru tramwajowego i przebudowa pętli przy ul. Chochoła
i ul. Szczecińskiej;


Zwracam honor - nie zauważyłem. ale....

1. Bardzo słabo jest akcentowana przebudowa tej pętli choć jest opis dot. przystanków po wschodniej stornie Szczecinskiej wspólnych dla tramwajów jadących do Chochoła i do pęlti
Szczecińska.

2. Brak wytycznych co do tej pętli w kwestii liczy torów, miejsc postojowych może oznaczać że przebudowa ograniczy się do postawienia budynku ekspedycji oraz przebudowy podstacji.


Można zadać pytanie Zamawiającemu czyli ZDiT. Odpowiedzieć muszą.
Nie musisz być (już) oferentem aby to zrobić.
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » czw 11:12, 23 paź 2014

No to chyba wiadomo juz co nieco w kwestii pętli Szczecińska

http://zdit.uml.lodz.pl/pl/news/pokaz/1606/Roboty_na_krancowce_przy_Szczecinskiej

Czyli ta wzmianka w dok. przetargowej o przebudowie będzie dotyczyć tylko budynku i podstacji oraz przystnaków przelotowych. Zaś sama pętla jako torowisko będzie miała tylko lifting wykonany poza tym przetargiem
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

SEC
Weteran
Posty: 6980
Rejestracja: sob 14:28, 01 lip 2006

Postautor: SEC » czw 13:55, 23 paź 2014

Bzdura. Na tą chwile będą wykonywane prace naprawcze, bieżące w celu utrzymania przejezdności. Widocznie bez wyłączania ruchu nie są one możliwe (na Dąbrowie na przykład co noc spawają).

Przetarg póki co jest na projekt. Zanim dojdzie do rozpoczęcia budowy po kolejnym przetargu, minie jeszcze wiele miesięcy (oby jak najszybciej).
Ostatnio zmieniony ndz 07:28, 07 lut 2106 przez SEC, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » czw 15:17, 23 paź 2014

SEC pisze:Bzdura. Na tą chwile będą wykonywane prace naprawcze, bieżące w celu utrzymania przejezdności. Widocznie bez wyłączania ruchu nie są one możliwe (na Dąbrowie na przykład co noc spawają).

Przetarg póki co jest na projekt. Zanim dojdzie do rozpoczęcia budowy po kolejnym przetargu, minie jeszcze wiele miesięcy (oby jak najszybciej).


Doraźny remont/naprawa - to w sumie taki facefilting. W sumie nowe przystanki też czymś takim są, czyż nie? Jest odnowiona trasa tramwajowa, przecież są nowe perony przystankowe, nowe wiaty, kierowcy nie odczuwają "dziur" i wystających szyn przy skręcaniu z Aleksandrowskiej przejeżdżając przez tory......

A jak już to jakoś na Strykowskiej naprawiano doraźnie zjechane na maksa szyny nocą bez zawieszania kursowania tramwajów. Całkiem spory kawałek szyn wymieniono.

Brak wytycznych co do zaprojektowania układu torowego w tymże przetargu na jednotor skłania mnie do tego ze samą pętlę przebudują przy modernizacji torowiska na Aleksandowskiej. Były wymienione szyny na przejazdach przez ulice to trocha za mało na komfortowy przejazd tam tramwajem.

Brak takich wytycznych może doprowadzić do sytuacji że najlepszą oferta (cena) będzie zawierać jednotorową pętlę na Szczecińskiej. Zamawiający nie będzie mógł jej odrzucić bowiem spełnia to co opisano jako przedmiot zamówienia.

Dla tego będzię to także zaplecze plus podstacja przy modernizacji odcinka Szczecińska - Chochoła a przebudowa układu torowego gdy będzie modernizowana reszta torowiska na Aleksandrowskiej.

Do czasu tego drugiego - jedynie remonty i jakiś facelifting - jak wspomniane przystanki na Aleksandrowskiej. Wygląda z okien autka na wyremontowana trasę - wygląda.

Co do kwestii kiedy ... w tym przetargu jest data otwarci ofert, termin związania ofertą. Opis przedmiotu zamówienia powinien przecież zawierać termin wykonania projektu.

Projekt ma być wykonany do 30.10.2015 roku. Czyli praktycznie prace budowlane mogą ruszyć najwcześniej dopiero na wiosnę 2016 roku.
Ostatnio zmieniony ndz 07:28, 07 lut 2106 przez STUDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.

eDragon55
Megagaduła
Posty: 2080
Rejestracja: pn 23:16, 05 wrz 2011
Lokalizacja: Łódź

Postautor: eDragon55 » ndz 00:37, 26 paź 2014

Na pętle Chochoła wystarczyłaby co drugi kurs jednej z linii 2, 8 lub 13. Co do pętli Szczecińska to nie miały tym czasem powstać trzy tory?

Kpc21
Weteran
Posty: 6291
Rejestracja: śr 19:26, 16 lip 2008
Kontaktowanie:

Postautor: Kpc21 » ndz 01:17, 26 paź 2014

Co drugi kurs i kolejne warianty "A". Niech już lepiej jeździ tam jedna z tych linii, podobnie jak obecnie.
PcForum.eu - Bo IT to nasza pasja!
format c: - najlepszy sposób na wszelkie problemy z Windowsem...
Bykom Stop (i ImageShackowi też)

kuba_bed
Gaduła
Posty: 1471
Rejestracja: sob 11:34, 21 sie 2010
Lokalizacja: Rzgów

Postautor: kuba_bed » ndz 01:46, 26 paź 2014

Spokojnie wystarczą tam obecne 5 i 8, a i taki krótki jednotor da radę nawet przy góra 14 kursach na godzinę w jedną stronę, bo większej ilości nie ma się co spodziewać, a i mam wrażenie, że nawet obecna będzie cudem w momencie rozpoczęcia remontu...

eDragon55
Megagaduła
Posty: 2080
Rejestracja: pn 23:16, 05 wrz 2011
Lokalizacja: Łódź

Postautor: eDragon55 » ndz 12:19, 26 paź 2014

Pewnie zostanie tam jedna linia i to ta, która najrzadziej będzie jeździć a pozostałe trzy linie powinny jeździć na Szczecińską.

Awatar użytkownika
STUDI
Gaduła
Posty: 1778
Rejestracja: wt 12:22, 25 cze 2013

Postautor: STUDI » ndz 19:26, 26 paź 2014

eDragon55 pisze:Pewnie zostanie tam jedna linia i to ta, która najrzadziej będzie jeździć a pozostałe trzy linie powinny jeździć na Szczecińską.


Puszczanie tam więcej niż jednej linii jak 13 czy 5 nie ma sensu.

eDragon55 pisze:Na pętle Chochoła wystarczyłaby co drugi kurs jednej z linii 2, 8 lub 13. Co do pętli Szczecińska to nie miały tym czasem powstać trzy tory?

Tak było w ostatniej wersji podejście do przebudowy tego odcinka Aleksandrowskiej gdzie z musu zawierał on wytyczne przebudowy pętli Szczecińska.

Obecny jedynie zawiera info o zbudowaniu budynku socjalnego oraz o przystankach przelotowych.

Wycięto samą pętlę z tej przebudowy z racji braku środków. W sumie OK, nie sensu robić takie potworki jak z okazji WZ gdzie potem rozstrzygnięcie sie odwleka niemalże w nieskończoność.

Petlę przebudują przy modernizacji torowiska na Aleksandrowskiej od Szczecińskiej do wiaduktu.
Ostatnio zmieniony ndz 07:28, 07 lut 2106 przez STUDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Pionowe turbiny wiatrowe oraz pędniki przyszłością odnawialnej energetyki wiatrowej.


Wróć do „Łódź”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości